Ομοσπονδίες

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΑΣΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 & ΣΙΝΑ 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.36.16.572 210.36.16.578 210.36.16.579

FAX:

210.36.47.284
WEBSITE/E-MAIL: www.oase.gr, info@oase.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤ. (ΟΒΕΣ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.33.04.120-2
FAX: 210.38.25.322
WEBSITE/E-MAIL: www.obes.gr, info@obes.gr  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΟΜ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΔΕΗ (ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ)   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73 - 75 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.31.781 210.52.35.361
FAX: 210.52.35.996
WEBSITE/E-MAIL: www.genop.gr, main@genop.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  
FAX: 2610-361279
WEBSITE/E-MAIL: www.oseep-tei.blogspot.com, oseep.tei@gmail.com  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (ΟΕΣΙΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 5 104 34 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.8222942
FAX: 210.8222963
WEBSITE/E-MAIL: www.oesik.gr, oesik@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΡΓ. ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.41.77.393
FAX: 210.41.77.393
E-MAIL: oekae@yahoo.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΡΓ/ΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΖΑΧΑΡΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 41 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310.29.64.15 2310.26.1898
FAX: 2310.26.1896
E-MAIL:  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΡΓ/ΝΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΡΓΙΑΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΚΙΔΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 37 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.20.306 210.52.27.532
FAX: 210.52.21.532
E-MAIL: oekide3@yahoo.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΡΓ/ΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΙΓΝΥΤ/ΧΕΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΜΛΛΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 11 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.72.13.944
E-MAIL: ananeos3@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΡΓΑΖ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓ. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΕΦΣΕΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 56 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.38.779 210.52.32.723
FAX: 210.52.47.494
E-MAIL: omosfarm@yahoo.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΡΙΓΝΥ 25 104 34 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.33.02.121-4
FAX: 210.32.40.699 210.33.02.125
WEBSITE/E-MAIL: www.ome-ote.gr, info@ome-ote.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.44 568, 210 52 43 531
FAX: 210.52.44.558
E-MAIL: omospondia_st_e@yahoo.com
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΛΩΜΟΥ 59 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.33.868
FAX: 210.52.40.814
WEBSITE/E-MAIL: www.omtsim.gr, info@omtsim.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΕΧΒΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιουλιανού 28 104 34  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.24.674
FAX: 210.52.24.674
WEBSITE/E-MAIL: www.oexbe.gr, oexbe@oexbe.gr

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  
FAX:  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΕΛΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 13 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.30.819 210.52.38.148
FAX: 210.52.30.819
WEBSITE / E-MAIL: http://www.oiele.gr, oiele@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: IΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΙΥΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΑΡΩΝ 2 (Πλ.Καραϊσκάκη) 104 37 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.39.766 210.52.39.001
FAX: 210.52.31.619
WEBSITE / E-MAIL: http://www.oiye.gr  
oiye@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αθ. Αξαρλιάν 3-5 (πρώην Λέκκα) 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.25.266
FAX: 210.52.25.266
E-MAIL: ome.athens@gmail.com 
ΛΙΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: Δείτε τα σωματεία μέλη της ΟΜΕ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΛΩΜΟΥ 65 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.33.503
FAX: 210.52.33.503
E-MAIL: omtellados@yahoo.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ & ΧΑΡΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΛΩΜΟΥ 65 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.44.901 210.52.36.838
FAX: 210.52.36.838
E-MAIL: omtvx@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 37 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.22.882 210.52.26.936
FAX: 210.52.26.936
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΖΗΝΩΝΟΣ 7 - 9 104 31 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.43.785 210.52.25.234
FAX: 210.52.39.655
WEBSITE/E-MAIL:

http://www.omospondiaoikodomon.gr/somateia.htm, omoikel5@otenet.gr

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ ΚΛΑΔΟΥ Η/Ε  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 42 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.45.442 210.52.47.131
FAX: 210.52.38.079 210.52.24.786
E-MAIL: pep@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΟΜ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΡΑΝΙΟΥ 13 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.27.615
FAX: 210.52.44.865
E-MAIL: enefath@ath.forthnet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΟΜ. ΣΥΝ/ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΜΕ) πρ.ΟΥΠΑΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 51 104 37 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.26.057 210.52.41.683
FAX: 210.52.35.944
WEBSITE/E-MAIL: www.osme.org.gr, osmefed@gmail.com  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΥΡΩΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 61 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.24.573
FAX: 210.52.25.349
E-MAIL: om.th.ell@gmail.com
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 52 61 400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23430/32.417
FAX: 23430/32.907
WEBSITE/E-MAIL: okekapnou08@gmail.com
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: Π. ΟΜ. ΕΡΓΑΖ. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ (ΠΟΕ-ΔΕΥΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 15 591 00 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23310.20.530 23310.20.180
FAX: 23310.20.530 23310.20.180
WEBSITE/E-MAIL: www.poe-deyea.grinfo@poe-deya.gr  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: Π. ΟΜ. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ "Η ΕΝΩΣΙΣ" (ΠΟΕΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.32.41.997
FAX: 210.32.41.997
E-MAIL: pane59@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: Π. ΟΜ. ΣΩΜ. ΕΡΓ. ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΚΟΝΣ/ΠΟΙΙΑ & ΛΟΙΠ. ΣΥΝΑΦ. ΚΛΑΔΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΕΝΙΜΑΧΟΥ 20 582 00 ΕΔΕΣΣΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23810.20.431
E-MAIL: panomek@yahoo.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: Π.ΟΜ.ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓ. & ΕΡΓ.ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ "ΣΤΑΡΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΨΩΜΙ"  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 1 105 52 ΑΘΗΝΑ. τηλ.210 25 25 549
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝ. ΟΜ. ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 29 104 31 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5246762
FAX: 210.5246762
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝ. ΟΜ. ΕΡΓ/ΤΩΝ & ΥΠΑΛ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΟΦ. & ΠΟΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5221137 210.5238163
FAX: 210.5238163
E-MAIL: poeygtp@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝ. ΟΜ. ΕΡΓΑΖ/ΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛ/ΔΗ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ & ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΝΙΕΡΟΥ 18 104 38 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5236118 210.5244218
FAX: 210.5233581
E-MAIL: poedxb@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝ. ΟΜ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 13 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52 38 148 
FAX: 210.5230819
E-MAIL: pomea@gmail.com, www.pomeea.blogspot.com
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝ. ΟΜ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΠΟΕΙΔΔ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 13 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.25.158 210.52.27.237
FAX: 210.52 26 705
Ηλεκτρ.διεύuνση-e-mail www.poeidd.gr, poeidd@gmail.com
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝ. ΟΜ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΜ/ΦΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓ.(ΠΟΕΚΤ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96 - 98 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.3806856 210.3819396
FAX: 210.3819396
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝ. ΟΜ. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛ/ΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΠΟΕΜ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 6 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.4174159 210.4132382
FAX: 210.4174781
E-MAIL: poem@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝ. ΟΜ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΟΡΓΑΝ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΟΠ-ΟΤΑ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗΣ 59 104 37 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52 28 155
FAX: 210.52 03 616
E-MAIL: www.popota.gr ,popota@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝ. ΟΜ. ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.) ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 21 & ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 6 191 00 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22960.29144
FAX: 22960.29144
WEBSITE / E-MAIL: http://www.pospid.gr
pospid@gmail.com
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝ. ΟΜ. ΥΠΑΛ. OΡΓΑΝIΣΜ. ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43 546 27 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310.5236 118,210 52 44 218
FAX: 2310.5533581
E-MAIL: toebarax@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝ. ΟΜ. ΥΠΑΛ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΟΥΠΑ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Aγ. Κωνσταντίνου 8 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.38 01 051
FAX: 210.38 01 052
E-mail poupa_om@yahoo.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝ/ΚΗ ΟΜ. ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΠΟΣΕΜ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΑΠΦΟΥΣ 18 105 53 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.3216869 210.3217123
FAX: 210.3217909
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝΕΛ. ΟΜ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 3 185 47 Ν. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.4893393 210.4893394
FAX: 210.4893045
WEBSITE / E-MAIL: http://www.poeeae.gr
info@poeeae.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:

ΠΑΝΕΛ. ΟΜ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΠΟΙΕ)

 & Φαρμακευτικών συναφών επ/των

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 56 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52 24 070 
FAX: 210.5235331
WEBSITE / E-MAIL: http://www.poie.gr
poie@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝΕΛ. ΟΜ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΕΡΤ (ΠΟΣΠ-ΕΡΤ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.60 02 941
FAX: 210.60 02 941
E-MAIL: pospert@ert.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝΕΛ. ΟΜ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΠΟΣΤ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11 - 15 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5200301-4
FAX: 210.5225748
E-MAIL: post@postnet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝΕΛ. ΟΜΟΣΠ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΛΩΝΟΣ 87 - 89 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.3637767 210.3637756 210.3637907
FAX: 210.3637456
WEBSITE / E-MAIL: http://www.poeeyte.gr
poeeyte@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝΕΛ/ΚΗ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΠΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310.279833 2310.287448
FAX: 2310.222741
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΠΝΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 47 - 49 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.4293039 210.4292958-9
FAX: 210.4293040
E-MAIL: gram@pno.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΛΩΜΟΥ 65 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5226845
FAX: 2310.442240
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΥ 43 546 31 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310.233862 2310.227651
FAX: 2310.250943
WEBSITE / E-MAIL: http://www.poeep.gr
poeepth@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΛΩΜΟΥ 65 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5234017 210.5245806
FAX: 210.5234017 210.5245806
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ (ΠΟΘΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΛΩΜΟΥ 65 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5235764 210.5228770
FAX: 210.5228730
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΟΛ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 27 106 82 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.3810081
FAX: 210.3801227
WEBSITE / E-MAIL: http://www.pol.org.gr
pol@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΥΛΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19 185 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.4127161 2610.990606
FAX: 210.4127161 2610.990606
E-mail pomym.gr@gmail.com
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΠΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 6 106 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.3838133 210.3838197
FAX: 210.3842188
E-MAIL: fechemin@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠOΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΠΑΜ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 55 & ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 117 43 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  210.92.30.057 - 210.92.32.205
FAX:  210.92.47.303
E-MAIL: opam@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΟΠΑΣΘ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΡΜΟΥ 18 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310.230244 2310.287449
FAX: 2310.230244
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΖΗΝΩΝΟΣ 4 104 31 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5232177 210.5226801
FAX: 210.5239037
E-MAIL: omeeydap@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΣΥΛΛΟΓ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΝΙΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27 104 33 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.8224463 210.8233002
FAX: 210.8233002
E-MAIL: osnie@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χρήστου Λαδά 5 - 7
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 88.38.203
FAX:  
WEBSITE / E-MAIL: http://www.osetee.gr 
osetee@stye.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 23 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.29.442 210.52.29.907
FAX: 210.52.29.907
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.36.37.726 210.36.23.583
FAX: 210.36.02.101
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕΓΟ)   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Kαρόλου 28 104 37 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.29.232 210.52.43.307
FAX: 210.52.21.126
E-MAIL: www.osego.gr osego@otenet.gr  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ (ΟΣΕΤ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΥΓ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ 8 116 36 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.9225364 210.9230978
FAX: 210.9230097
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  
FAX:  
E-MAIL:  ospa@otenet.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΫΠ/ΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 & ΣΙΝΑ 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.33.88.270
FAX: 210.3640429
WEBSITE / E-MAIL:

http://www.otoe.gr

otoe@otoe.gr

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜΥΛΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΟΔ. ΚΑΝΑΡΗ μόνιμες δεξαμεν.ΟΛΠ 186 48 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.4630446 210.4614763
FAX: 210.4614655
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛ. (ΟΜΥΠΑΕ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 40 184 54 ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.53.25.146
FAX: 210.53.25.159
E-MAIL: grammateiaomypae@omypae.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΦΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΠΦΟΥΣ 18 105 53 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.3247257 210.3213894 210.3214722
FAX: 210.3214961
E-MAIL: ofe@hol.gr
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ & ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 85 104 38 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.52.37.318
FAX: 210.52.27.823
WEBSITE / E-MAIL: http://www.oxmge.gr
omosp@oxmge.gr

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας