Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας από 1.4.2023

Από 1.4.2023, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 31986/28.03.2023 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 2003), έχουν ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 ευρώ).

Β) Για τους εργατοτεχνίτες, το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (34,84 ευρώ).

Επομένως, από 1/04/2023 οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί και ημερομίσθια διαμορφώνονται ως εξής:

 Α) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

(ΧΡΟΝΙΑ)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

 

ΕΩΣ 31/3/2023

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

 

ΑΠΟ 1/4/2023

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Από 0-3 έτη

713,00

-

713,00

780,00

-

780,00

Από 3-6 έτη

713,00

71,30

784,30

780,00

78

858,00

Από 6-9 έτη

713,00

142,6

855,60

780,00

156

936,00

Από 9 έτη και άνω

713,00

213,90

926,90

780,00

234

1.014,00

 Β) ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

(ΧΡΟΝΙΑ)

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

 

ΕΩΣ 31/3/2023

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

 

ΑΠΟ 1/4/2023

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Από 0-3 έτη

31,85

-

31,85

34.84

 

 

Από 3-6 έτη

31,85

1,59

33,44

34.84

1.74

36.58

Από 6-9 έτη

31,85

3,19

35,04

34.84

3.48

38.32

Από 9-12 έτη

31,85

4,78

36,63

34.84

5.22

40.06

Από 12-15 έτη

31,85

6,37

38,22

34.84

6.96

41.80

Από 15-18 έτη

31,85

7,96

39,81

34.84

8.71

43.55

Από 18 έτη και άνω

31,85

9,56

41,41

34.84

10.45

45.29

 

Με επίδομα γάμου από 1.04.2023, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Α) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

 

ΕΩΣ 31/3/2023

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

10%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

 ΑΠΟ 1/4/2023

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

10%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

Από 0-3 έτη

713,00

-

71,30

784,30

780,00

-

78

858,00

Από 3-6 έτη

713,00

71,30

71,30

855,60

780,00

78

78

936,00

Από 6-9 έτη

713,00

142,60

71,30

926,90

780,00

156

78

1.014,00

9 έτη και άνω

713,00

213,90

71,30

998,20

780,00

234

78

1.092,00

 Β) ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

(ΧΡΟΝΙΑ)

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΩΣ 31/3/2023

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10%

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΓΓΑΜΩΝ  

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΑΠΟ 1/4/2023

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

Από 0-3 έτη

31,85

-

3,19

35,04

34,84

-

3,48

38,32

Από 3-6 έτη

31,85

1,59

3,19

36,63

34,84

1,74

3,48

40,06

Από 6-9 έτη

31,85

3,19

3,19

38,22

34,84

3,48

3,48

41,80

Από 9-12 έτη

31,85

4,78

3,19

39,81

34,84

5,23

3,48

43,55

Από 12-15 έτη

31,85

6,37

3,19

41,41

34,84

6,97

3,48

45,29

Από 15-18 έτη

31,85

7,96

3,19

43,00

34,84

8,71

3,48

47,03

Από 18 έτη και άνω

31,85

9,56

3,19

44,59

 

34,84

10,45

3,48

48,77

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ 

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Σχετικές δημοσιεύσεις:

 

 

 

 

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας