Κατάσχεση αποζημίωσης απόλυσης

Είναι άκυρη η παραίτηση του μισθωτού από την αξίωσή του να λάβει την αποζημίωση απολύσεως που του οφείλει ο εργοδότης, άσχετα εάν η παραίτηση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ή μετά την καταγγελία αυτής (άρθρα 8 Ν. 2112/1920, 11 Α.Ν. 544/1937 και 10 Β.Δ. 16/18.07.1920).
Αντίθετα, είναι επιτρεπτή και νόμιμη η εκχώρηση, η κατάσχεση και ο συμψηφισμός της αποζημίωσης απόλυσης, π.χ. με ληξιπρόθεσμη ανταπαίτηση του εργοδότη από δάνειο ή προκαταβολή αποδοχών ή προς αποζημίωση για ζημία που προκάλεσε ο εργαζόμενος στον εργοδότη από δόλο. Και τούτο γιατί η αποζημίωση απολύσεως δεν θεωρείται μισθός, ώστε να υπόκειται στους περιορισμούς του ακατάσχετου και ασυμψήφιστου που ορίζει το άρθρο 664 του Αστικού Κώδικα.

βλ. Αποζημίωση

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας