Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία προέκυψαν ύστερα από επεξεργασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ανέργων που επισκέφθηκαν το Γραφείο μας, καθώς  και ανάλυσης των ερωτημάτων που έθεσαν οι εργαζόμενοι για το 2009.
Στατιστικά Επισκεπτών

 Εγγεγραμένοι Επισκέπτες Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ)

 Τρόπος επικοινωνίας επισκεπτών με το ΚΕ.Π.Ε.Α.

 Επίπεδο Εκπαίδευσης επισκεπτών με το  ΚΕ.Π.Ε.Α.

 Εργασιακά ερωτήματα επισκεπτών όλου του έτους  ΚΕ.Π.Ε.Α.

 Επικρατέστερα εργασιακά ερωτήματα επισκεπτών ανά τρίμηνο ΚΕ.Π.Ε.Α.

 Ερωτήματα Ασφαλιστικών θεμάτων επισκεπτών ΚΕ.Π.Ε.Α.

 Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας επισκεπτών ΚΕ.Π.Ε.Α.

 Είδος Σύμβασης επισκεπτών ΚΕ.Π.Ε.Α.

 Μορφή εργασίας επισκεπτών ΚΕ.Π.Ε.Α.

   

  Συμμετοχή επισκεπτών  ΚΕ.Π.Ε.Α. σε συνδικαλιστικές οργανώσεις

   
Στατιστικά Ανέργων & Επιχειρήσεων

Επισκεψιμότητα Ανέργων ΚΕ.Π.Ε.Α.

Τρόπος επίσκεψης ανέργων ΚΕ.Π.Ε.Α.

Κάτοχοι κάρτα ανεργίας ανέργων ΚΕ.Π.Ε.Α.

 Εθνικότητα ανέργων ΚΕ.Π.Ε.Α.

Φύλο ανέργων ΚΕ.Π.Ε.Α.

Ηλικιακές ομάδες ανέργων ΚΕ.Π.Ε.Α.

 

 

 

Στατιστικά Επιχειρήσεων ΚΕΠΕΑ ανά Κλάδο Επιχειρήσεων

 

 
Στατιστικά Website

 

 


Ηλεκτρονικές επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.Ε.Α.  www.kepea.gr

 Δείτε επίσης:
 

 

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας