Επίπεδο Εκπαίδευσης Επισκεπτών ΚΕΠΕΑ

Επίπεδο Εκπαίδευσης Επισκεπτών ΚΕΠΕΑ

Οι περισσότεροι επισκέπτες του Κέντρου είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 49%. Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (33%) αποφοίτων Τεχνολογικών και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχει επικοινωνήσει με το ΚΕΠΕΑ προκειμένου να ενημερωθεί για τα δικαιώματα-υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργασιακή του σχέση. Σε χαμηλότερα ποσοστά 8% κυμαίνονται οι εργαζόμενοι που είναι απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 10% Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας