Επισκεψιμότητα ανέργων ΚΕΠΕΑ

Εκρηκτική αύξηση των ανέργων επισκεπτών (σε ποσοστό 140%)  κατέγραψε το ΚΕΠΕΑ συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την αδυναμία της αγοράς, λόγω της οικονομικής κρίσης να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να απορροφήσει εργατικό δυναμικό.  Η οικονομική κρίση όμως είχε και ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και επισφαλείς σχέσεις εργασίας που οδήγησαν στην αύξηση των απολύσεων και έτσι να δημιουργηθούν στρατιές ανέργων. Η ανεργία στη χώρα μας έχει αποκτήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά  και πλήττει κυρίως τις γυναίκες και τους νέους, η πλειοψηφία αυτών είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. H ηλεκτρονική δικτύωση του ΚΕΠΕΑ με τους συνεργαζόμενους Δήμους, Νομαρχίες και  Εργατικά Κέντρα έδωσε την δυνατότητα στους ανέργους να επισκέπτονται τα τοπικά Γραφεία και να ενημερώνονται για θέματα απασχόλησης, από όπου και ένα μεγάλο ποσοστό ανέργων έχει καταχωρηθεί από τα Περιφερειακά Γραφεία μας. 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας