Είδος Σύμβασης Επισκέπτη ΚΕΠΕΑ

Είδος Σύμβασης Επισκέπτη ΚΕΠΕΑ

Στο παρακάτω γράφημα σημειώνεται το είδος σύμβασης που έχει υπογράψει κάθε εργαζόμενος-επισκέπτης ΚΕΠΕΑ. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία το 83% εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου ενώ μόνο το 11% με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ένα μικρό ποσοστό (5%) αφορά συμβάσεις έργου.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας