Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας επισκεπτών ΚΕΠΕΑ

Από τον κλάδο των Υπηρεσιών προέρχονται τα περισσότερα ερωτήματα των εργαζομένων σε ποσοστό 37,74%, ενώ ακολουθούν ο κλάδος του Εμπορίου με ποσοστό 21,47% και ο κλάδος Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας σε ποσοστό 17,21%. Λιγότερα ερωτήματα ετέθησαν από εργαζόμενους του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με ποσοστό 6,26% όπως επίσης  και των κλάδων των κατασκευών και του Αγροτικού Τομέα με ποσοστό 4,74% και 0,47% αντίστοιχα. 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας