Στατιστικά Στοιχεία έτους 2008

Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία προέκυψαν ύστερα από επεξεργασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ανέργων που επισκέφθηκαν το Γραφείο μας, καθώς και ανάλυσης των ερωτημάτων που θέτουν οι εργαζόμενοι, που επίσης επισκέφθηκαν το ΚΕΠΕΑ.
 Επισκέπτες Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ)

 Τρόπος επικοινωνίας επισκεπτών με το ΚΕΠΕΑ

 Επίπεδο Εκπαίδευσης Επισκεπτών ΚΕΠΕΑ

 Επικρατέστερα εργασιακά ερωτήματα επισκεπτών ΚΕΠΕΑ

 Επικρατέστερα ασφαλιστικά ερωτήματα επισκεπτών ΚΕΠΕΑ

 Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας επισκέπτη ΚΕΠΕΑ

 Είδος Σύμβασης Επισκέπτη ΚΕΠΕΑ

 Μορφή εργασίας επισκέπτη ΚΕΠΕΑ

 Συμμετοχή επισκέπτη ΚΕΠΕΑ σε συνδικαλιστικά όργανα Στοιχεία έτους 2008

 

 

 

 Ηλεκτρονικές επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ www.kepea.gr

 Δείτε επίσης:

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας