Προϋποθέσεις χορήγησης Εθνικής Σύνταξης

 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (σύμφωνα με την εγκύκλιο  αρ. 24, 22/5/2017 του  Ν. 4387/2016και με την απ Φ11321/οικ.104985/4 .12.2023 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 6856, Β)

Πλήρες ποσό Εθνικής Σύνταξης (426,17 ευρώ) με τις εξής προϋποθέσεις:
  • 6.000 ένσημα (20 έτη ασφάλισης) και 67 ετών
  • 62 ετών και 12.000 ημέρες ασφάλισης
  • 40 χρόνια νόμιμης διαμονής στην χώρα
  • 30 χρόνια για ασφαλισμένους με αλβανική ιθαγένεια και όσους προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
Μειωμένη Εθνική Σύνταξη με τις εξής προϋποθέσεις:
  • 62 ετών (6% μείωση για κάθε έτος που υπολείπεται από το 67ο έτος)
  • 4.500 ένσημα (2% μείωση για κάθε χρόνο που υπολείπεται από τα 6.000)
  • Διαμονή  μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης,. Για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην χώρα το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 1/40.
  • Για τους ασφαλισμένους με αλβανική ιθαγένεια και όσους προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης αυτών των προσώπων αυτών υπολογίζεται μεταβατικά κατά ένα τριακοστό (1/30) για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα (30) ετών διαμονής τους στην Ελλάδα, μεταξύ του δέκατου πέμπτου (15ου) έτους της ηλικίας τους και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, με αφετηρία υπολογισμού το έτος 1992
Σημείωση: Κάποιος ασφαλισμένος που έχει αθροιστικά και τις 3 παραπάνω προϋποθέσεις η μείωση γίνεται αθροιστικά σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή 6% επειδή δεν έχει συμπληρώσει το 67ο, 2% επειδή δεν έχει συμπληρώσει τα 6.000 και 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται από τα 40 έτη και 1/30 για κάθε έτος που υπολείπεται απο τα 30 έτη σε ασφαλισμένους με αλβανική ιθαγένεια και από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας