Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)

 

Τι είναι η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) υπογράφεται από την ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις και καθορίζει τους ελάχιστους όρους εργασίας, μισθών και ημερομισθίων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ περιέχει σημαντικές θεσμικές (μη μισθολογικές) ρυθμίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλες τις συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου των εργαζομένων κάθε ειδικότητας και κατηγορίας.
 
Ο νομοθετικός περιορισμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των κατωτάτων μισθών και ημερομισθίων
 
Με το άρθρο Πρώτο του Ν. 4093/2012, με νομοθετική παρέμβαση, ορίστηκε ότι εργοδότες και επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη των αντίστοιχων εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται για την κατάρτιση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΣΕ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΕ) δεσμεύονται από τους μη μισθολογικούς όρους της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αλλά δεν δεσμεύονται από τις 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4093/2012) από τους μισθολογικούς όρους που η ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ορίζει (μισθοί-τριετίες και επίδομα γάμου). Έκτοτε και μέχρι σήμερα οι κατώτατοι μισθοί και ημερομίσθια προσδιορίζονται από την διάταξη του Ν. 4093/2012, ενώ εξακολουθούν να δεσμεύουν όλους τους εργοδότες και επιχειρήσεις οι εκάστοτε ισχύουσες μη μισθολογικές ρυθμίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας