Δικαιώματα Εργαζομένων κατά τη Διαθεσιμότητα

 

Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρουσιάζεται στην επιχείρηση, αλλά ούτε και να προσφέρει οποιαδήποτε εργασία στον εργοδότη. Αντίθετα, δικαιούται να εργάζεται αλλού χωρίς αυτό να επηρεάζει τη θέση του στο μόνιμο εργοδότη του.
Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/2 των αποδοχών που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά. Σαν αποδοχές για τον υπολογισμό της διαθεσιμότητας λαμβάνεται ο μέσος όρος των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας