Άδεια δικηγόρων

Το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 4507/1966 ορίζει ότι οι διατάξεις για την άδεια του Α.Ν. 539/1945, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και επί των δικηγόρων και νομικών συμβούλων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους επί παγία αμοιβή. Οι έμμισθοι δικηγόροι δικαιούνται επιδόματος αδείας ίσου προς ½ του μισθού.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) η άδεια των επί παγία αμοιβή δικηγόρων υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού τομέα.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας