Στάση Εργασίας

 

Οι ολιγόωρες στάσεις εργασίας αποτελούν και αυτές μορφή απεργίας, διαφέρουν όμως απ’ αυτή μόνο ως προς τη χρονική διάρκειά τους. Επομένως, ό,τι ισχύει για την απεργία, ισχύει ανάλογα και για τις στάσεις εργασίας.
 
Επισημαίνεται, όμως, ότι για τις ολιγόωρες στάσεις εργασίας, εφόσον δεν πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα ή μέσα στην ίδια εβδομάδα, αρκεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης ρύθμισης στο καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η αρμοδιότητα δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζεται στη κήρυξη μίας μόνο ολιγόωρης στάσης εργασίας, είτε μέσα στην ίδια ημέρα, είτε μέσα στην ίδια εβδομάδα, είτε σε διαδοχικές εβδομάδες.
 

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας