Πίνακας Αποζημίωσης Υπαλλήλων & Εργατοτεχνιτών

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  & ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (άρθρο 64, Ν.4808/2021

(Ν. 2112/1920, Ν. 3198/55,  Ν. 3899/2010 &  Ν.4093/2012, Ν.4808/2021)

Υπολογίστε ONLINE Tην Αποζημίωση σας

Καταγγελία ΧΩΡΙΣ προειδοποίηση

Καταγγελία ΜΕ προειδοποίηση.

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

χρόνος προειδο­ποίησης

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

1 έτος συμπλ. έως 2 έτη

2 μηνών

 

  1 μήνας

1 μηνός

 

2 έτη συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

 

  2 μήνες

1 μηνός

4 έτη συμπλ.έως 5 έτη

3 μηνών

2 μήνες

1 1/2 μηνός

5 έτη συμπλ.έως 6 έτη

3 μηνών

3 μήνες

1 1/2 μηνός

6 έτη συμπλ.έως 8 έτη

4 μηνών

3 μήνες

2 μηνών

8 έτη συμπλ έως 10 έτη

5 μηνών

3 μήνες

2 1/2 μηνών

10 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

4 μήνες

3 μηνών

11 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

4 μήνες

3 1/2 μηνών

12 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

4 μήνες

4 μηνών

13 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

4 μήνες

4 1/2 μηνών

14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

4 μήνες

5 μηνών

15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

4 μήνες

5 1/2 μηνών

16 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11-­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω)

 

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

 

 

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

17 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 1 μηνός

4 μήνες

6 μηνών

+ 1/2 μηνός

18 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 2 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 1 μηνός

19 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 3 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 1 1/2 μηνός

20 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 4 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 2 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 5 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 2 1/2 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 6 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 3 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 7 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 3 1/2 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 8 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 4 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 9 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 4 1/2 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 10 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 5 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 11 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 5 1/2 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

+ 12 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

6 μηνών

Με βάση τα παραπάνω, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4093/2012 το ανώτατο ύψος της αποζημίωσης λόγω απολύσεως ανέρχεται σε 12 μηνιαίους μισθούς για τους εργαζόμενους που συμπλήρωσαν 16 έτη υπηρεσίας και πάνω. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις αποδοχές του τελευταίου μήνα, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το σύνολο των μισθών της αποζημίωσης προσαυξάνεται κατά 1/6.

Με τον Ν. 4093/2012 τέθηκε μεταβατική διάταξη και προβλέφθηκε ειδικός τρόπος καταβολής της αποζημίωσης απολύσεως σε όσους υπαλλήλους κατά το χρόνο δημοσίευσης του άνω νόμου (12/11/2012) είχαν συμπληρώσει πάνω από 17 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.Συγκεκριμένα:

  • Ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που στις12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη, δικαιούνται, εκτός της προβλεπόμενης κατά ταανωτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους,οποτεδήποτε κι   αν   απολυθούν,   δικαιούται,   επιπλέον   αποζημίωση   που   αυξάνεται   κατά   ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς.
  • Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:

α) ο χρόνος υπηρεσίας, που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθεί.

β) δεν λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον υπηρεσία που διένυσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη μετά τις 12-11-2012

γ) Ο υπολογισμός της επιπλέον αυτής αποζημίωσης γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τακτικές αποδοχέςκατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

Σημείωση: Η εν λόγω διάταξη αφορά μόνο σε εργαζόμενους που έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου, καθώς κατά το χρόνο δημοσίευσης του Ν 4093/2012, οι εργατοτεχνίτες είχαν διαφορετικό καθεστώς υπολογισμού της αποζημίωσης λόγω απολύσεως.

 

 

 
 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας