Απουσία από την εργασία – Ανυπαίτιο κώλυμα

Ανυπαίτια κωλύματα εργασίας αποτελούν τα περιστατικά που εμποδίζουν τον εργαζόμενο να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη, σύμφωνα με την σύμβαση εργασίας, και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 657 ΑΚ, ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο.
 
Επίσης με το άρθρο 658 ΑΚ, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 657 ΑΚ, η αξίωση για το μισθό, σε περίπτωση εμποδίου, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της σύμβασης και το μισό (1/2) μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστημα αυτό υπάρχει κι αν ακόμη ο εργοδότης κατήγγειλε τη σύμβαση, επειδή το εμπόδιο του παρείχε το δικαίωμα αυτό.
 
Έτσι, για να χαρακτηριστεί ένα περιστατικό ως «ανυπαίτιο κώλυμα» θα πρέπει:
  • Να εμποδίζει την παροχή εργασίας από τον εργαζόμενο και όχι την αποδοχή από τον εργοδότη.
  • Να συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασία.
  • Να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.
 
Βασικές περιπτώσεις κωλυμάτων εργασίας:
  • Βιολογικά κωλύματα, λόγω ασθένειας, κύησης, τοκετού, λοχείας.
  • Εργατικό ατύχημα
  • Οδικά κωλύματα, λόγω ανωτέρας βίας, πλημμύρας, χιονοπτώσεων, ακραίων καιρικών φαινομένων, καταλήψεων οδών, τρομοκρατικών ενεργειών, απαγορεύσεων αστυνομίας.
  • Στράτευση
  • Η παράσταση του μισθωτού στο δικαστήριο ως μάρτυρας ή ένορκος, ενώ όταν είναι κατηγορούμενος μόνο εάν αθωωθεί.
  • Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
  • Συμμετοχή σε εξετάσεις
 
Πολλές περιπτώσεις έχουν καλυφθεί με νομοθετικές διατάξεις και άρθρα στις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας