Άδειες συνδικαλιστών

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

(Ν.1264/82 αρθ. 17,18, Ν.2224/94 άρθ.6, Ν. 4472/2017 αρ. 19 παρ. 3, Ν. 4808/2021 άρ. 90)

Γ΄ΒΑΘΜΟΣ (ΓΣΕΕ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Μέλη Δ.Σ. της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης

Όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους

Με αποδοχές

Β΄ ΒΑΘΜΟΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)

Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας, εφόσον οι υπαγόμενες στη δύναμή τους πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη

Όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους

Με αποδοχές

Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας, εφ' όσον οι υπαγόμενες στη δύναμή τους πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν πάνω από 1.501 και ως 10.000 ψηφίσαντα μέλη

Όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους

Με αποδοχές

Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας, εφ' όσον οι υπαγόμενες στη δύναμή τους πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν έως 1.500 μέλη

15 ημέρες το μήνα

Με αποδοχές

Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων

15 ημέρες το μήνα

Χωρίς αποδοχές

Μέλη Δ.Σ. των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων

9 ημέρες το μήνα

Χωρίς αποδοχές

Πρόεδρος Δ.Σ. της αμέσως επόμενης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης, εφόσον οι υπαγόμενες στη δύναμή της πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν τουλάχιστον 1.501 μέλη και πάνω

 

Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Μέλη Δ.Σ. της αμέσως επόμενης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης, εφ' όσον οι υπαγόμενες στη δύναμή τους πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν έως 1.500 μέλη

 
 

30 ημέρες το χρόνο

 

 

 1/3 του χρόνου αδείας των πιο αντιπροσωπευτικών αντίστοιχων οργανώσεων

 

Χωρίς αποδοχές

 

 

Χωρίς αποδοχές

Α' ΒΑΘΜΟΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ)

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων αν τα μέλη της οργάνωσης που εκπροσωπούν είναι 500 και άνω

5 ημέρες το μήνα

Χωρίς αποδοχές

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων αν τα μέλη της οργάνωσης που εκπροσωπούν είναι λιγότερα από 500

 

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας της αμέσως επόμενης της πιο αντιπροσωπευτικής πρωτοβάθμιας Οργάνωσης αν τα μέλη που εκπροσωπούν είναι 500 και άνω

3 ημέρες το μήνα

 

 

1/3 του χρόνου αδείας των πιο αντιπροσωπευτικών αντίστοιχων οργανώσεων

Χωρίς αποδοχές

 

 

Χωρίς αποδοχές

Αντιπρόσωποι δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεωνκαι στα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων σε συνέδρια

Όλη τη διάρκεια του συνεδρίου

Χωρίς αποδοχές

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής και Γραμματείας Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

Για όσο διαρκεί η θητεία τους

Χωρίς αποδοχές


ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Όλες οι παραπάνω διατάξεις αποτελούν τα ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Σύμφωνα με το νόμο υπερισχύουν ρυθμίσεις ευνοϊκότερες με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών, από Σ.Σ.Ε. και διαιτητικές αποφάσεις.

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας