Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου

Εργαζόμενες σε κατάσταση εγκυμοσύνης απαλλάσσονται από την εργασία τους, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές πρέπει να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας (άρθρο 40 Ν. 4808/2021).
 
Οι εργαζόμενες δικαιούνται κατ’ έτος μία (1) ημέρα αδείας με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου (άρθρο 40 Ν. 4808/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 5043/2023)

Δείτε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας εδώ

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας