Ποινικές κυρώσεις λόγω άρνησης καταβολής αποζημίωσης

Από τη νομοθεσία προβλέπεται ότι ο εργοδότης που αρνείται να καταβάλλει στον απολυόμενο την οφειλόμενη σ' αυτόν αποζημίωση, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 900 Ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές (άρθρο 28 Ν. 3996/2011).

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας