Ασφάλιση Οικειοθελών Παροχών (μπόνους) εργοδότη

Για τις αποδοχές από ελευθεριότητα τού εργοδότη, ισχύει το ανώτατο ποσό μηνιαίως, πέραν τού οποίου δεν καταβάλλονται εισφορές (πλαφόν). Συνεπώς οι αποδοχές αυτές, εφόσον καταβάλλονται εφάπαξ, επιμερίζονται στους μήνες τους οποίους αφορούν, και η εισφορά καταβάλλεται για όσους μήνες το σύνολο τών αποδοχών με την προσθήκη της αναλογίας υπολείπεται τού ανωτάτου ορίου (σήμερα 6.500 € μηνιαίως).
 
Oι προθεσμίες καταβολής εισφορών έχουν διαφορετική αφετηρία στις περιπτώσεις καταβολής αποδοχών από ελευθεριότητα τού εργοδότη π.χ. επιδόματα ισολογισμού, βραβεία καλής αποδόσεως κλπ Στις περιπτώσεις αυτές η προθεσμία αρχίζει από το τέλος τού μηνός κατά τον οποίο καταβλήθηκαν οι αποδοχές.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας