Χρόνος χορήγησης της άδειας

 

Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη. Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να λαμβάνουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός διμήνου από τότε που υποβάλει ο εργαζόμενος σχετικό αίτημα για την λήψη της, ενώ οφείλει να τη χορηγήσει ολόκληρη πριν λήξει το ημερολογιακό έτος, έστω και αν η άδεια δεν έχει ζητηθεί από τον εργαζόμενο.
Δεν θεωρείται ως άδεια η μονομερώς χορηγούμενη από τον εργοδότη, με εξαίρεση την περίπτωση χορήγησης του υπολοίπου της αδείας, όταν πλησιάζει η λήξη του έτους χορήγησης και μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση υποχρεωτικής άδειας λόγω περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).