Γενικά

 

Τα ζητήματα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών και η εργασία κατά τις Κυριακές και λοιπές ημέρες αργίας, ρυθμίζονται από το Β.Δ. 748/1966, όπως αυτό ισχύει σήμερα, με τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, με τελευταία τροποποίηση αυτή του άρθρου 60 του Ν. 4808/2021. Με τις παραπάνω διατάξεις ορίζεται ότι κατά τις Κυριακές και τις οριζόμενες αργίες, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται ρητώς (π.χ. επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, επισιτιστικά καταστήματα κλπ).

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας