Γενικά

Τα ζητήματα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών και η εργασία κατά τις Κυριακές και λοιπές ημέρες αργίας, ρυθμίζονται από το Β.Δ. 748/1966, όπως αυτό ισχύει σήμερα, με τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, με τελευταίες τροποποιήσεις αυτές του άρθρου 60 του Ν. 4808/2021 και του άρθρου 27 του Ν. 5053/2023. Με τις παραπάνω διατάξεις ορίζεται ότι κατά τις Κυριακές και τις οριζόμενες αργίες, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται ρητώς στο άρθρο 7 του Β.Δ. 748/1966, καθώς και στο άρθρο 200 παρ. 1 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.χ. επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, επισιτιστικά καταστήματα κλπ). 

 

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας