Παραίτηση - Συμψηφισμός Αδείας

 

Οι διατάξεις περί αδείας είναι δημόσιας τάξης και επομένως αναγκαστικού δικαίου. Ως εκ τούτου, κάθε συμφωνία που τυχόν συνάπτεται μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, εφόσον αντίκειται αμέσως ή εμμέσως σε αυτές (π.χ. αν περιλαμβάνει παραίτηση του δικαιώματος σε άδεια ή περιορίζει αυτό) είναι άκυρη.
Η ετήσια κανονική άδεια δεν συμψηφίζεται με τις υπόλοιπες δικαιολογημένες απουσίες του εργαζόμενου. Συμφωνίες για συμψηφισμό αποδοχών αδείας με τυχόν υπέρτερες των νομίμων αποδοχές είναι μη νόμιμες, ενώ άκυρες είναι οι ανάλογες συμφωνίες που προβλέπουν να υπολογίζονται οι αποδοχές αδείας με βάση τις νόμιμες αποδοχές και όχι με βάση τις πραγματικά καταβαλλόμενες. Επίσης δεν συμψηφίζεται με τις ημέρες αδείας ο χρόνος επισχέσεως εργασίας, διότι ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος υπερημερίας του εργοδότη.

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας