Άδειες αναπήρων

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον που υπάγονται στις διατάξεις του αρθρ. 1 παράγρ. 1 περ. β' εδ. α' του Ν. 2643/98 καθώς και οι ανάπηροι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου - ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με τις ίδιες ουσιαστικές προϋποθέσεις, δικαιούνται κατά το άρθρο 8 παράγρ. 4 του Ν. 2643/98 έξι (6) εργάσιμες ημέρες επί πλέον της κανονικής τους αδείας κατ' έτος.
Επίσης, προβλέπεται ότι οι ανάπηροι υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες δικαιούνται κατ᾽ έτος 30 ημερών άδεια με πλήρεις αποδοχές για τη μετάβαση σε Κέντρα Λουτροθεραπείας κλπ. Προϋπόθεση χορηγήσεως της αδείας είναι να έχουν κριθεί προηγουμένως από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και να έχουν γνωστοποιήσει τούτο στον εργοδότη τους (Αρθρ. 53 ΑΝ 1324/49 που κυρώθηκε με τον Ν. 1487/50). Η μη χορήγηση της αδείας υποχρεώνει τον εργοδότη σε καταβολή αποζημιώσεως ίσης με τις αποδοχές 30 ημερών.

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας