Άδεια Μητρότητας (Άδεια κύησης – λοχείας)

 

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδειας μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Οι 8 εβδομάδες (56 ημέρες) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 9 (63 ημέρες) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι 17 εβδομάδες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.2000-2001 άρθρο 7).

Σε περίπτωση πραγματοποιήσεως του τοκετού σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί (και βάσει του οποίου είχε χορηγηθεί προ του τοκετού η άδεια), η άδεια παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση της άδειας λοχείας, που η μισθωτός δικαιούται να λάβει μετά τον τοκετό (άρθρο 3 παρ. 4 της Διεθνούς Συμβάσεως 103/52 «για την προστασία της μητρότητας», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1302/82). Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, η συνολική άδεια τοκετού υπερβαίνει τις 17 εβδομάδες.

Την άδεια λοχείας δικαιούται και η γυναίκα της οποίας το τέκνο γεννήθηκε νεκρό ή πέθανε μετά τον τοκετό (βλ. ΑΠ 1362/2009).

 

Με το άρθρο 44 του Ν. 4488/2017 προβλέπεται ότι το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μετά τον τοκετό (λοχείας), ήτοι αυτό των 9 εβδομάδων, με τις ανάλογες αποδοχές και επιδόματα, δικαιούνται και οι γυναίκες που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των 8 ετών.

 

Η άδεια μητρότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος εργασίας και όχι χρόνος βραχείας ασθένειας και επομένως δεν διασπά τη συνέχεια της εργασιακής σχέσης και σαφώς δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. Η απουσία, όμως, πέραν του διαστήματος των 17 εβδομάδων λόγω ασθένειας υπολογίζεται στα όρια βραχείας ασθένειας και εάν υπερβεί τα όρια αυτά, είναι δυνατός ο συμψηφισμός με τις ημέρες της κανονικής άδειας, όχι, ωστόσο, με τις αποδοχές αδείας, οι οποίες εξακολουθούν να οφείλονται στην εργαζόμενη, ανεξαρτήτως της διάρκειας της απουσίας (βλ. και Ολομέλεια ΑΠ 7/2019).


Tο χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής αποχής των γυναικών προ και μετά τον τοκετό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας