Άδεια γάμου

Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδειας γάμου ή τέλεσης συμφώνου συμβίωσης 5 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται με πενθήμερο και 6 εργάσιμων ημερών για αυτούς που εργάζονται με εξαήμερο με αποδοχές αντίστοιχα (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 – 2001 άρθρο 10 και άρθρο 39 Ν. 4808/2021).

Tην άδεια αυτή δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί (άνδρες και γυναίκες) ανεξάρτητα του χρόνου υπηρεσίας τους στον εργοδότη, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, εκτός από τη σύναψη του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. Η άδεια αυτή είναι πρόσθετηκαι δεν συμψηφίζεται με τις ημέρες κανονικής άδειας.

Με ευνοϊκότερες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας δίδεται άδεια γάμου μεγαλύτερη των 5 ημερών. 

 Δείτε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας εδώ

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας