Άδεια γάμου & γέννησης παιδιού

Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γάμου 5 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται με πενθήμερο και 6 εργάσιμων ημερών για αυτούς που εργάζονται με εξαήμερο με αποδοχές αντίστοιχα (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 – 2001 άρθρο 10). Επίσης σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές. Σε περίπτωση γέννησης διδύμων δεν αυξάνονται οι ημέρες αυτής της άδειας .

Τις άδειες αυτές δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί (άνδρες και γυναίκες) ανεξάρτητα του χρόνου υπηρεσίας τους στον εργοδότη, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, εκτός από τη σύναψη του γάμου ή τη γέννηση του τέκνου. Οι άδειες αυτές είναι πρόσθετες και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες κανονικής άδειας.
 Με ευνοϊκότερες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας δίδεται άδεια γάμου μεγαλύτερη των 5 ημερών.

 

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).