Βιβλίο Αδειών

Σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αδειών μέχρι σήμερα εξακολουθεί να ισχύει η προβλεπόμενη διαδικασία του Ν. 4254/2014, σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες πρέπει να τηρούν βιβλίο αδειών, το οποίο πρέπει να ευρίσκεται στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας, δεν χρειάζεται όμως θεώρηση. Tα στοιχεία που πρέπει να περιέχει το βιβλίο αδειών αναφέρονται στον N. 4254/14, τα οποία πρέπει να παραμένουν στο αρχείο του εργοδότη, στην διάθεση κάθε ελέγχου του ΣEΠE. Επίσης, ο εργοδότης πρέπει να γνωστοποιεί ηλεκτρονικώς τα στοιχεία αδείας στο Π.Σ. EPΓANH (έντυπο E11) τον Απρίλιο του επομένου έτους.

 

Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ολοκληρώσει την απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ισχύουν τα εξής: Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, από 12-01-2023, οι εν λόγω εργοδότες, δύνανται να δηλώνουν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τις άδειες για τους εργαζομένους τους, απογραφικά και έως τη λήξη του πρώτου δεκαημέρου του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί τον μήνα χορήγησής τουςΗ δήλωση θα είναι δυνατή από την πρώτη ημέρα του μήνα χορήγησης της άδειας έως και τη δέκατη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα.


Οι δηλώσεις αφορούν άδειες που χορηγήθηκαν από τον μήνα Ιανουάριο του 2023 και μετέπειτα και
περιλαμβάνουν την καταγραφή της κανονικής άδειας εργαζόμενου για χρονικό διάστημα που αυτή ελήφθη, την καταγραφή άλλων τύπων άδειας για συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς και την καταγραφή διαφόρων τύπων ωροάδειας του εργαζόμενου για συγκεκριμένη ημερομηνία. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα ανάκλησης της δήλωσης. Οι ανωτέρω δυνατότητες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την σχετική νομοθεσία που διέπει την χορήγηση της κάθε άδειας που καταχωρείται.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας