Άδεια πατρότητας

Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου, χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση κι ανεξάρτητα από την οικογενειακή του κατάσταση. Η άδεια αυτή δύναται είτε α) να χορηγείται δύο ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες 12 ημέρες χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία γέννησης, είτε β) να χορηγείται μετά την ημερομηνία γέννησης (άρθρο 27 Ν. 4808/2021).

Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, ο εργαζόμενος γνωστοποιεί την πιθανολογούμενη ημερομηνία τοκετού στον εργοδότη, προκειμένου ο τελευταίος να λάβει γνώση.

Η άδεια πατρότητας χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη και δεν εξαρτάται από προηγούμενη απασχόληση ή προϋπηρεσία ή από τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου.

Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως 8 ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Με δεδομένο ότι σκοπός χορήγησης της εν λόγω άδειας είναι η φροντίδα του τέκνου και η ενίσχυση του συναισθηματικού δεσμού του πατέρα με το παιδί, σε περίπτωση νοσηλείας του νεογνού μετά τον τοκετό, κατά το διάστημα του πρώτου μήνα από τη γέννηση του, δύναται έπειτα από συμφωνία των μερών, η χορήγηση τμήματος ή και του συνόλου της άδειας να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του τέκνου.

Με το άρθρο του Π.Δ. 52/2023 Προεδρικό Διάταγμα προβλέφθηκαν αντίστοιχες διατάξεις σχετικά με την άδεια πατρότητας όσον αφορά τους εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία. 

Δείτε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας εδώ

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας