Άδεια προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο-ν.π.δ.δ.-ΟΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2839/2000, οι διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων περί αδειών που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους έχουν επεκταθεί στο με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Δημοσίου – ν.π.δ.δ. – ΟΤΑ. Για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ισχύει αναλογικά η εργατική νομοθεσία (Π.Δ. 410/1988).

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας