Μερική απασχόληση-Ασφάλιση

Για την ασφάλιση των μερικώς απασχολουμένων, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:
 
1η περίπτωση: Εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται με ημερήσιο μισθό ίσο ή μεγαλύτερο από την 1η ασφαλιστική κλάση (η οποία καθορίζεται στα 11,06 ευρώ), τότε αναγνωρίζονται στον ασφαλισμένο τόσες μέρες ασφάλισης όσες πραγματικά εργάζεται.
2η περίπτωση: Εάν ο ημερήσιος μισθός του εργαζόμενου είναι μικρότερος από την 1η ασφαλιστική κλάση τότε γίνεται διαίρεση του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου με την 1η ασφαλιστική κλάση και το κλάσμα που προκύπτει από την διαίρεση θεωρείται ως ολόκληρη ασφαλιστική ημέρα. Παράδειγμα: Υπάλληλος που εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση 2 ώρες την ημέρα και παίρνει 170 ευρώ το μήνα , οι ημέρες που του αναγνωρίζονται στην ασφάλιση θα είναι: 170/11,06=15.37, οι ημέρες ασφάλισης θα είναι 15 και 1 ημέρα που προκύπτει από το κλάσμα, σύνολο: 16.
 
3η περίπτωση: Οι μερικώς απασχολούμενοι και αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η ασφαλιστική κλάση, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όλες τις ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν σε κάθε μισθολογική περίοδο χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Νοείται ότι και στα πρόσωπα αυτά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που αναγνωρίζουν στην ασφάλιση περισσότερες ημέρες εργασίας για όσους απασχολούνται με το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας. Έτσι, οι εργαζόμενοι επί τρεις ημέρες την εβδομάδα και πάνω αναγνωρίζουν στην ασφάλιση μία ημέρα επιπλέον, ενώ αντίθετα, όσοι εργάζονται μέχρι δύο ημέρες την εβδομάδα αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όσες ημέρες πραγματικά εργάζονται.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας