Απαγόρευση απασχόλησης κατά το χρόνο της άδειας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Α.Ν. 539/1945, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειάς τους σε οποιαδήποτε εργασία, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης δικαιούται να μην καταβάλει αμοιβή για τον αντίστοιχο χρόνο απασχόλησης.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας