Ασφάλιση και εισφορές χρόνου αδείας

Σχετικά με την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ και την καταβολή εισφορών για το χρόνο της άδειας διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:
(α) οι αποδοχές που καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά τη διάρκεια της άδειας, καθώς και το επίδομα αδείας υπόκεινται σε εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ κατά τον ίδιο τρόπο που υπόκεινται και οι λοιπές αποδοχές τους (με την άδεια δεν διακόπτεται η εργασιακή σχέση, αλλά συνεχίζεται). Επομένως, οι ημέρες της κανονικής άδειας θεωρούνται σαν χρόνος ασφάλισης και υπολογίζονται για την χορήγηση όλων γενικά των παροχών του ΕΦΚΑ.
(β) οι αποδοχές άδειας (αποζημίωση) που καταβάλλονται στους μισθωτούς, των οποίων η σχέση εργασίας λύεται με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, παραίτηση), προτού να λάβουν την άδειά τους, δεν υπόκεινται σε εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ (υπόκειται όμως το επίδομα αδείας).

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας