Λοιπές άδειες εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, εκτός από την ετήσια κανονική άδεια δικαιούνται, βάσει νόμων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διάφορες άδειες, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. Οι ειδικές αυτές άδειες δεν συμψηφίζονται με την κανονική άδεια, ανεξάρτητα αν αυτό ορίζεται στις διατάξεις που τις προβλέπουν ή όχι. Κατά συνέπεια σε περίπτωση που ειδική άδεια συμπέσει με την ετήσια κανονική άδεια, η κανονική άδεια διακόπτεται, ο εργαζόμενος λαμβάνει την ειδική άδεια και, όταν αυτή τελειώσει, αρχίζει να λαμβάνει και πάλι το υπόλοιπο μέρος της κανονικής αδείας. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή η κανονική άδεια επί της ουσίας παρατείνεται κατά τόσες ημέρες όσες και η ειδική άδεια.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).