Εγγυήσεις υπέρ του δικαιώματος απεργίας – Απαγορεύσεις εργοδότη

Ο εργοδότης κατά τη διάρκεια νόμιμης απεργίας απαγορεύεται:
  • Να προσλάβει απεργοσπάστες
  • Να προσφύγει σε ανταπεργία (lockout), δηλαδή να αρνηθεί να αποδεχθεί την εργασία των μισθωτών (κλείσιμο επιχείρησης).
  • Να λάβει ασφαλιστικά μέτρα κατά της πραγματοποίησης απεργίας

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).