Άδεια οικιακών μισθωτών

 

Δικαιούνται άδειας και επιδόματος αδείας όπως όλοι οι υπόλοιποι μισθωτοί. Επεκτείνεται η εφαρμογή του Α.Ν. 539/1945 στους οικόσιτους μισθωτούς (οικιακούς, βοηθούς, παιδαγωγούς, κηπουρούς, οικονόμους κλπ).

Επίσης μετά την καθιέρωση της αμοιβής της εν λόγω κατηγορίας μισθωτών μέσω εργοσήμουεξακολουθεί να οφείλεται άδεια και επίδομα αδείας.

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας