Μεταφορά Αδείας

Απαγορεύεται η μεταφορά της άδειας στο επόμενο ημερολογιακό έτος, έστω και αν ακόμα έχει γίνει συμφωνία εργαζομένου εργοδότη. Μετά τη λήξη του έτους η αξίωση για την άδεια μετατρέπεται σε χρηματική, αφού δεν επιτρέπεται η μεταφορά της σε επόμενο έτος.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).