Άδεια φροντιστή

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4808/2021, κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου εργασίας, δικαιούται άδεια φροντιστή για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργασίμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρικής γνωμάτευση.
Ως φροντιστής θεωρείται ο εργαζόμενος που παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο.
Σημείωση: Αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό των σοβαρών ιατρικών λόγων από τους οποίους προκύπτει η ανάγκη για σημαντική φροντίδα ή υποστήριξη του συγγενούς, το είδος της ιατρικής γνωμάτευσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Επομένως, οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου δεν είναι άμεσης εφαρμογής.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας εδώ

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).