Ανταποδοτική Σύνταξη

Σύμφωνα με την εγκύκλιο  αρ. 24, 22/5/2017 του  Ν. 4387/2016

Η Ανταποδοτική Σύνταξη αποτελεί το δεύτερο τμήμα του αθροίσματος κύριας σύνταξης όλων των κατηγοριών των ασφαλισμένων (1ο τμήμα Εθνική και 2ο τμήμα Ανταποδοτική),

Καθορίζεται από:

·         Τις συντάξιμες αποδοχές-εισόδημα επί των οποίων καταβλήθηκαν οι εισφορές.

·         Το χρόνο ασφάλισης

·         Τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης

Καταβάλλεται μαζί με την Εθνική Σύνταξη κάθε μήνα. Το σύνολο και των δύο συντάξεων (εθνική και ανταποδοτική) αποτελούν την κύρια σύνταξη.

 

Υπολογίστε online την Ανταποδοτική Σύνταξη

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας