Κυρώσεις για τη μη χορήγηση άδειας

 

Η μη χορήγηση από τον εργοδότη στο μισθωτό της ετήσιας άδειάς του έχει ως συνέπεια τις εξής ποινικές και αστικές κυρώσεις:

(α) Ποινικές κυρώσεις: οι παραβάτες της νομοθεσίας που αφορά τη χορήγηση κανονικής άδειας στους μισθωτούς τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 του Α.Ν. 539/1945 με χρηματική ποινή και με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών.

(β) Αστικές κυρώσεις: σε περίπτωση που κάποιος εργοδότης αρνείται να χορηγήσει στο μισθωτό τη νόμιμη άδεια που δικαιούται, είναι υποχρεωμένος όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου όφειλε να χορηγήσει την άδεια (δηλαδή μετά την 31η Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους) να του καταβάλει τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών της άδειάς του, αυξημένες κατά 100%, δηλαδή στο διπλάσιο.

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας