Ασθένεια - Γενικά

 

Η απουσία από την εργασία των μισθωτών, συνεπεία της ασθένειάς τους, επηρεάζει ουσιωδώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των εργοδοτών, όσο και των ίδιων των μισθωτών, που προκύπτουν από τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση, τα οποία σε γενικές γραμμές αναλύονται ως εξής:
Α. Συνέπειες στη σύμβαση εργασίας.
Β. Δικαίωμα των μισθωτών να λάβουν τις αποδοχές τους
Γ. Καταβολή επιδόματος ασθενείας τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, με παράλληλη υποχρέωση του εργοδότη για πληρωμή του μισθού

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας