Ομαδική χορήγηση αδείας

 

Η ομαδική χορήγηση άδειας, ούτε προβλέπεται, αλλά ούτε και απαγορεύεται από τον Α.Ν. 539/1945. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρόκειται για μία συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων, η οποία διέπεται από την καλή πίστη και πρέπει να είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί αδειών. Η ομαδική χορήγηση αδειών, αν και παρουσιάζει τεχνικές δυσχέρειες, ακολουθείται στην πράξη από αρκετές επιχειρήσεις.

Βάσει της αρχής της καλής πίστης, ο εργοδότης υποχρεούται να προγραμματίσει εγκαίρως την ομαδική χορήγηση αδειών και μάλιστα κατά τη θερινή περίοδο (1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου) και να ενημερώσει τους εργαζόμενους για την ακριβή περίοδο που θα διακόψει η επιχείρηση τις εργασίες, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη λήψη των αδειών τους κατά την συγκεκριμένη περίοδο

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας